شارژر سامسونگ امروزه به یکی از پر استفاده ترین دستگاه هایی الکتریکی که در هر خانه ای یافت می شود تبدیل شده است این مساله باعث شده است که خیلی از این صنعت سو استفاده کنند و محصولات های گپی  →